Tag Archives: Солидарност

11.02 Европейски ден за солидарност с 300 имигранти в гладна стачка в Гръция!

Гърция: 300 имигранти на гладна стачка !!

От 25 януари 300 имигранти, мъже и жени, бежанци от цяла Гърция започнаха гладна стачка. Техните искания са : легализация на всички мигранти, мъже и жени,  еднакви политически и социални права и задължения като тези на гръцките работници, спиране на депортациите и арестите в концентрационните лагери. Както те заявиха : „дойдохме тук за да избягаме от бедността, безработицата, войните и диктатурите. Мултинационалните компании и техните политически слуги не ни оставиха избор освен да рискуваме нашите животи предприемайки пътуване към вратата на Европа.

Както очевидно виждаме днешната система е тази, която кара хиляди граждани да избягат от техните страни в търсене на несигурно бъдеще като „нелегални”. И отново системата е тази, която държи имигрантите нелегални не само за да ги използва за преки ползи от състоянието им на нелегалност и несигурност, но също и за да подрони и заличи правата на имигрантите, както и правата на местните хора. Когато шефовете третират имигрантите като човешки боклук, а обществото приема това, скоро цялото общество ще бъде превърнато в опустошена земя без човешки права.
300 имигранти в гладна стачка в Гърция. 11.02 Европейски ден за солидарни действия.

За две деситилетия нелегалната имиграция предложи на Гърция евтина, нерегламентирана работна ръка за серия от развити мега-проекти като скандалните Олимпийски игри, както и много различни видове на голям и малък бизнес. В същото време обиколните пътища за незаконен трафик на хора бяха създадени с крайно високи ползи. От 20 години насам  корпорациите и банкерската мафия трансформира капитала и компаниите на места където ползите са много по-големи и работническите права не съществуват.Те създават  основната форма на съвременното робство, докато те разрушават жизнените ресурси, икономическите и социални мрежи на цели страни чрез механизма на кредита и дълговете.

От 20 години насам гръцкото общество беше задръстено с безсмислените привилегии на консумеризма и лайфстайла и сляпо живееше по стандартите плячкосването, нехуманността и подчинението на несправедливия ред. Днес то вкочанено гледа докато е лишавано систематично от всичко, което му се е полагало до сега: здравно осигуряване, пенсии, образование, социални грижи……

Продукцията на необходимите блага чрез човешкия потенциал за труд в общество на равенство и баланс с природата винаги увеличава общественото благополучие. В такова общество има място и жилище за всеки. Но когато човечността, разума, общественото съзнание, гражданските и социални права са премахнати то тогава няма място за абсолютно никого.”

В света на шефовете всички ние сме нелегални..

Солидарност с подтиснатите имигранти!

Незабавно удовлетворяване на техните искания!

Антиавторитарно действие за свободно общество

11.02.2011г.

Advertisements

Βουλγαρία – Κάλεσμα σε δράση αλληλεγγύης

Βουλγαρία – Κάλεσμα σε δράση αλληλεγγύης

On the 11th of February, 2:30pm, we gather in front of the former Party Home in Sofia («Dondukov» boulevard X «Tzar Osvoboditel» boulevard), to protest against the new Law of Foreigners in Bulgaria, as well as the forcible detention of foreigners at the Bulgarian «concentration camp» for foreigners Busmantsi. We will march along «Tsar Osvoboditel» boulevard, by the University of Sofia, «Tsarigrad road», and up «San Stefano» street where we will reach the Greek embassy in Sofia. There we will express our solidarity with the 300 migrant workers in Greece who started a hunger strike on the 25th of January 2011. The protest will end up at 5pm.

Initiative in solidarity with the migrants and refugees

На 11 февруари 2011г. ще проведем протест в солидарност с имигрантите и бежанците. Протестът ще започне в 14,30 пред Министерски съвет/плащадчето пред бившия партиен дом/ и ще изрази нашето несъгласие с новия закон за чужденците в България, както и с неправомерното задържане на чужденци в „центъра за задържане” в Бусманци.   Под формата на шествие ще демонстрираме до послоството на Република Гърция, където ще изразим нашата подкрепа и солидарност с намиращитесе в гладна стачка от 25 януари 2011 г.300 имигранти и бежанци там. Шествието ще премине по бул. „Цар Освободител” и след кръстовището на Софийския университет ще продължи по бул.”Цариградско шосе” до посолството на Република Гърция на ул. „Сан Стефано”.  Протестът трябва да приключи към 17,00 ч.

Инициативен комитет за солидарност с имигрантите и бежанците