11.02 Европейски ден за солидарност с 300 имигранти в гладна стачка в Гръция!

Гърция: 300 имигранти на гладна стачка !!

От 25 януари 300 имигранти, мъже и жени, бежанци от цяла Гърция започнаха гладна стачка. Техните искания са : легализация на всички мигранти, мъже и жени,  еднакви политически и социални права и задължения като тези на гръцките работници, спиране на депортациите и арестите в концентрационните лагери. Както те заявиха : „дойдохме тук за да избягаме от бедността, безработицата, войните и диктатурите. Мултинационалните компании и техните политически слуги не ни оставиха избор освен да рискуваме нашите животи предприемайки пътуване към вратата на Европа.

Както очевидно виждаме днешната система е тази, която кара хиляди граждани да избягат от техните страни в търсене на несигурно бъдеще като „нелегални”. И отново системата е тази, която държи имигрантите нелегални не само за да ги използва за преки ползи от състоянието им на нелегалност и несигурност, но също и за да подрони и заличи правата на имигрантите, както и правата на местните хора. Когато шефовете третират имигрантите като човешки боклук, а обществото приема това, скоро цялото общество ще бъде превърнато в опустошена земя без човешки права.
300 имигранти в гладна стачка в Гърция. 11.02 Европейски ден за солидарни действия.

За две деситилетия нелегалната имиграция предложи на Гърция евтина, нерегламентирана работна ръка за серия от развити мега-проекти като скандалните Олимпийски игри, както и много различни видове на голям и малък бизнес. В същото време обиколните пътища за незаконен трафик на хора бяха създадени с крайно високи ползи. От 20 години насам  корпорациите и банкерската мафия трансформира капитала и компаниите на места където ползите са много по-големи и работническите права не съществуват.Те създават  основната форма на съвременното робство, докато те разрушават жизнените ресурси, икономическите и социални мрежи на цели страни чрез механизма на кредита и дълговете.

От 20 години насам гръцкото общество беше задръстено с безсмислените привилегии на консумеризма и лайфстайла и сляпо живееше по стандартите плячкосването, нехуманността и подчинението на несправедливия ред. Днес то вкочанено гледа докато е лишавано систематично от всичко, което му се е полагало до сега: здравно осигуряване, пенсии, образование, социални грижи……

Продукцията на необходимите блага чрез човешкия потенциал за труд в общество на равенство и баланс с природата винаги увеличава общественото благополучие. В такова общество има място и жилище за всеки. Но когато човечността, разума, общественото съзнание, гражданските и социални права са премахнати то тогава няма място за абсолютно никого.”

В света на шефовете всички ние сме нелегални..

Солидарност с подтиснатите имигранти!

Незабавно удовлетворяване на техните искания!

Антиавторитарно действие за свободно общество

11.02.2011г.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: