Μήνυμα αλληλεγγύης από την Union Socialista Libertaria του Περού

Compañeros.

Desde Perú nos solidarizamos con vuestras luchas que son nuestras luchas.

Desde aquí les comentamos que venimos reenviando toda información que ustedes nos hacen llegar y lo publicamos en cuantos foros sindicales o laborales haya aquí. Además estamos viendo la formación y la discusión de comités de propaganda y solidaridad internacional desde Perú.

En nuestro siguiente número del periódico Avancemos, publciaremos noticias que ustedes nos envien.

Cuenten siempre con nosotros,

¡Arriba los y las que luchan!
¡Solidaridad libertaria e internacionalista!

Comisión de RR.II
Unión Socialista Libertaria (USL)

Μετάφραση:

Σύντροφοι.

Από το Περού θέλουμε νας σας δείξουμε την αλληλεγγύη μας με τους αγώνες σας, που τους θεωρούμε και δικούς μας.

Να σας πούμε ότι όσε πληροφορίες μας στέλνετε τις προωθούμε σε συνδικαλιστικά και εργατικά forum που υπάρχουν εδώ. Σκεφτόμαστε σοβαρά τη δημιουργία επιτροπών προπαγάνδισης και αλληλεγγύης για διεθνή θέματα στο Περού.

Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας, Αvancemos, θα δημιοσεύσουμε τις ενημερώσεις σας.

Είμαστε στο πλευρό σας.

Ζήτω οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες!
Ελευθεριακή και διεθνής αλληλεγγύη!

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
Unión Socialista Libertaria (USL)

www.uslperu.blogspot.com
facebook.com/uslperu
twitter: @uslperu
Lima – Perú

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: